Disclaimer

De informatie op deze website is door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Daniël Pijnacker B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Contact

Daniël Pijnacker BV

Phaesmaweg 15

9291 NB Kollum

Telefoon: 0511 451464

E-mail: info@danielpijnackerbv.nl

Bel ons voor informatie op 0511 45 14 64