Gladheidsbestrijding

In opdracht van de Provincie Friesland speelt Daniël Pijnacker een belangrijke rol bij gladheidsbestrijding op het provinciale wegennet. Verschillende eenheden, vrachtwagens en tractoren, zijn inzetbaar bij dreigende gladheid. De eenheden zijn voorzien van een ploeg. De chauffeurs hebben een speciale wintertraining gladheidsbestrijding gevolgd.

Waterwerk en oeverbescherming

Het aanleggen van beschoeiingen, paalschotconstructies, palenrijen en damwanden is voor DP dagelijks werk. De materiaalkeuze vindt plaats in overleg: van duurzaam hout tot kunststof. DP legt nieuw aan, pleegt onderhoud en vervangt. Voor bedrijven, overheden en particulieren.

Rioleringen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een strenge eindcontrole de andere helft. Of het nu om regenwater gaat, vuilwater of drainage, DP heeft de specialisten die het voor u regelen.

Straatwerk

Wegen, trottoirs, pleinen en parkeerterreinen worden vakkundig aangelegd, met oog voor de leefomgeving. Voor winkelgebieden en bedrijfsterreinen, maar ook voor particuliere doeleinden.

Grondwerk

Bouwrijp maken is de basis voor de aanleg van wegen, gebouwen, jachthavens en rioleringen. DP beschikt over ruime ervaring in grondwerk en asfaltering en beschikt over de modernste kiepauto’s en graafmachines om het werk snel en goed te realiseren.

Contact

Daniël Pijnacker BV

Phaesmaweg 15

9291 NB Kollum

Telefoon: 0511 451464

E-mail: info@danielpijnackerbv.nl

Bel ons voor informatie op 0511 45 14 64